Systemy zarządzania

Rozwój gospodarczy związany jest nieodzownie ze wzrostem konkurencji, a tym samym z koniecznością ciągłego doskonalenia swoich usług, w celu sprostania wymaganiom rynku i prawa.
    Działania podjęte w tym kierunku wymagają dużego nakładu pracy. Niejednokrotnie firmy skupiając się na swoim podstawowym profilu działalności nie są w stanie wygospodarować czasu na procesy doskonalenia się lub usługi dodatkowe, konieczne w prowadzeniu każdej działalności. Dlatego coraz częściej korzystają z pomocy firm zewnętrznych.
    Wychodząc naprzeciwko Państwa potrzebom oferujemy usługi projektowania, szkoleń, audytów, kompleksowych wdrożeń przygotowujących do uzyskania certyfikatu w następujących dziedzinach:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, IFS, IFS Logistic, BRC, BRC IOP, BRC Consumer Products, FSC CoC, GMP plus, GlobalGAP, HACCP,GMP, GHP.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu systemów zarządzania zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.

 

 

hosting companies cheap

hosting companies cheap

ISCC

ISCC to system certyfikacji, który ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale też zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw.

Czytaj więcej: ISCC

System Certyfikacji Zrównoważonego Rozwoju Produkcji Biomasy REDcert EU/DE

Ofertujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Państwa organizacji do uzyskania certyfikatu REDcert EU/DE. Certyfikacja produkcji biomasy według systemu REDcert ma na celu potwierdzenie osiągnięcia całkowitej zgodności z wymogami Dyrektywy 2009/28/EC.

Czytaj więcej: System Certyfikacji Zrównoważonego Rozwoju Produkcji Biomasy REDcert EU/DE

KZR INiG - System Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów

Ofertujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Państwa organizacji do uzyskania certyfikatu KZR INiG.

KZR INiG to polski system certyfikacji biomasy, spełniający wymagania dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Certyfikacja systemu KZR INiG potwierdza zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju wg dyrektyw UE nr 98/70/WE i 2009/28/WE.
Certyfikaty KZR INiG są akceptowane na terenie całej Unii Europejskiej, także w ramach innych systemów certyfikacji. Certyfikacja KZR INiG realizuje także wytyczne znowelizowanej Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która zobowiązuje producentów surowców rolniczych przeznaczonych do wytwarzania biokomponentów do poddania się kontroli przewidzianej przez uznany system certyfikacji oraz do przedstawienia certyfikatu potwierdzającego, że surowce rolnicze spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju.

Dla kogo?
System certyfikacji KZR INiG stworzono z myślą o:

 • producentach rolnych,
 • przetwórcach biomasy,
 • dostawcach paliw silnikowych na rynek
 • oraz wszystkich innych podmiotach, występujących w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów.

Certyfikacja KZR INiG obejmuje biomasę uprawianą i zbieraną na terenie Unii Europejskiej, surowce, odpady i pozostałości, biopaliwa oraz biopłyny wytwarzane na terytorium UE.

ISO 9001

Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu ISO 9001);

Czytaj więcej: ISO 9001

ISO 14001

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu ISO 14001);

Czytaj więcej: ISO 14001

OHSAS 18001

Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu OHSAS 18001);

Czytaj więcej: OHSAS 18001

Iso 22000

Oferowane przez nas wsparcie w zakresie systemów ISO 22000 oraz FSSC 22000 obejmuje kompleksowe wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Są to czynności związane z projektowaniem, przeprowadzaniem audytów, wdrażaniem oraz szkoleniem kadry. Wszystkie te działania mają na celu pomóc Państwu w uzyskaniu certyfikatu FSSC 22000 i ISO 22000.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
ISO 22000 należy traktować jako bardzo skuteczne narzędzie, dzięki któremu można znacznie usprawnić wszystkie działania w zakresie zarządzania, komunikacji w łańcuchu dostaw, operacyjnych programów wstępnych oraz planach HACCP. Warto również podkreślić, że norma ISO 22000:2005 pozwala połączyć różne standardy oraz wytyczne określające zasady zachowania bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw.

Standardy określone ISO 22000 przeznaczone są do zastosowania przez:

 • producentów żywności,
 • producentów pasz,
 • producentów opakowań, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością,
 • firmy realizujące usługi żywieniowe i cateringowe,
 • sprzedawców hurtowych oraz detalicznych,
 • przedsiębiorców z sektora transportowego i dystrybucyjnego,
 • dostawców wyposażenia oraz dostawców (a także producentów) środków do mycia i higieny.

Powyższe punkty wyraźnie wskazują na fakt, iż proponowany przez nas standard (ISO 22000) dedykowany jest wszystkim podmiotom, które pośrednio lub bezpośrednio uczestniczą w łańcuchu żywnościowym.

Jedną z największych zalet wspomnianej normy jest to, iż stanowi ona swoistą kombinację kluczowych elementów zarządzania oraz elementów systemu bezpieczeństwa żywności (uczestniczących we wszystkich etapach realizowanego łańcucha żywnościowego). ISO 22000 łączy więc w sobie m.in.:

 • wymagania znajdujące się w Codex Alimentarius (dotyczące bezpieczeństwa żywności),
 • wymagania związane z Dobra Praktyką,
 • standardy określone normami krajowymi oraz międzynarodowymi (m.in. IFS i BRC).

Dodatkowe wymagania, z którymi wiąże się system ISO 22000, to:

 • komunikacja w łańcuchu dostaw,
 • zarządzanie i monitorowanie operacyjnych programów wstępnych,
 • walidacja i weryfikacja środków nadzoru zagrożeń.

KOMUNIKACJA

Komunikacja jest jednym z najtrudniejszych, ale i najważniejszych elementów całego systemu. Dotyczy ona zarówno działań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jej organizacja powinna więc wprowadzić takie standardy i procedury, które pozwolą zachować pełną skuteczność i płynność komunikacyjną. Należy bowiem pamiętać, że komunikacja (wewnętrzna i zewnętrzna) jest elementem współodpowiedzialnym za skuteczne funkcjonowanie całego systemu. Dlatego też należy dołożyć wszelkich działań, aby była ona sprawna na wszystkich poziomach.

OPERACYJNE PROGRAMY WSTĘPNE

W celu zapewnienia higienicznego środowiska w łańcuchu żywnościowym (adekwatnego do wymagań danej produkcji) oraz dostarczenia konsumentom w pełni bezpiecznych produktów końcowych, należy skupić się na prawidłowym wdrożeniu operacyjnych programów wstępnych, określających podstawowe warunki oraz konkretne działania. Szczegółowy program zawsze uzależniony jest od typu organizacji oraz części łańcucha żywnościowego. Może on bowiem skupiać się na:

 • Dobrej Praktyce Wytwórczej (GMP),
 • Dobrej Praktyce Higienicznej (GHP).

Wprowadzając założenia ISO 22000 oraz FSSC 22000 należy dokonać szczegółowej diagnozy wszystkich, możliwych zagrożeń, które towarzyszą procesowi produkcji oraz przygotowywania wyrobów do obrotu. Konieczne jest również ustalenie i określenie akceptowalnego poziomu zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Wybrane środki nadzoru zagrożeń muszą być podzielone – należy oddzielić programy wstępne od systemu HACCP. W ten sposób możliwe będzie ustalenie zasad kontrolowania i zarządzania programami wstępnymi.

WERYFIKACJA, WALIDACJA I DOSKONALENIE SYSTEMU

Dzięki wdrożeniu właściwej normy możliwe jest dokonanie oceny systemu. Realizuje się to dzięki zaplanowanej walidacji oraz cyklicznej weryfikacji (zaplanowane audyty). W ten sposób możliwe jest aktualizowanie środków nadzoru oraz dokonywanie wszelkich, koniecznych zmian. W zestawieniu z innymi normami standardy określone normą ISO 22000 okazują się być bardziej precyzyjne. Z tego też względu wymagają bieżącego monitorowania oraz okresowej analizy pozwalającej na udoskonalenie systemu.

WYMAGANE OPISANE W NORMIE ISO 22000 UŁATWIĄ DANEMU PRZEDSIĘBIORSTWU:

 • wszystkie czynności związane z doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem produktów, a w tym: planowanie, projektowanie, wdrażanie procedur, ich realizowanie, utrzymywanie oraz uaktualnianie;
 • ocenić aktualne wymagania odbiorców jego produktów oraz wykazać zgodność wyrobów z tymi wymaganiami;
 • wykazać całkowitą zgodność produktów oraz realizowanej przez przedsiębiorstwo polityki produkcyjnej z prawem żywnościowym, pakietem higienicznym UE, postanowieniami polityki bezpieczeństwa żywności;
 • poddanie się certyfikacji, nad która czuwa podmiot zewnętrzny.

 

PRZYKŁADOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA ISO 22000:

 • zadbanie o całkowitą zgodność z międzynarodowymi standardami określającymi politykę zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw;
 • stabilna i dobrze ugruntowana pozycja na rynku;
 • usprawniona organizacja oraz komunikacja (wewnętrzna i zewnętrzna);
 • znaczne podniesienie poziomu satysfakcji klienta (poprzez systematyczne i efektywne nadzorowanie zagrożeń).

 

ZAPRASZAMY TAKŻE NA SZKOLENIA OTWARTE Z ZAKRESU SYSTEMU ISO.

Przykładowe tematy organizowanych przez nas szkoleń:

 • Wymagania normy PN-EN ISO 22000:2005,
 • Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005,
 • Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu systemu ISO 22000 zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.

IFS Food

Wdrażanie międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności (International Food Standard) wymaganego przez m.in. niemieckie, włoskie czy francuskie sieci handlowe (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie, które pozwala uzyskać certyfikat IFS );

Międzynarodowy Standard Żywności
Standard IFS, czyli International Food Standard, został opracowany przez detalistów niemieckich (zrzeszonych wokół HDE, czyli Haupterband des Deutchen Einzelhandels E.V. Germany - Niemieckiej Federacji Sprzedawców Detalicznych) oraz detalistów francuskich należących do FCD (Federation des Enterprises du Commerce et de la Distribution - Francuskiej Federacji Sprzedawców Detalicznych i Hurtowych).

Należy zaznaczyć, że standard IFS (certyfikat, procedury wdrożenia, zmiany związane z nowymi standardami oraz wsparcie doradców) to produkt dedykowany przede wszystkim producentom żywności (wyjątkiem jest produkcja pierwotna) oraz firmom specjalizującym się w pakowaniu artykułów spożywczych. Wspomniana norma skierowana jest do wszystkich tych podmiotów, które pragną wprowadzić swoje produkty na rynki UE oraz chcą podjąć stałą współpracę z niemieckimi, szwajcarskimi, włoskimi lub francuskimi sieciami handlowymi.

Dla kogo wdrożenie i certyfikat IFS okaże się koniecznością?

 • dla niemieckich sieci handlowych (m.in. Metro AG, REWE, Edeka, Aldi, Tengelmann, AVA, Globus, Markant, Lidl, Kaufland, Spar);
 • dla francuskich sieci handlowych (m.in. Carrefour, System U, Monoprix, Auchan, Geant);
 • dla szwajcarskich sieci handlowych (m.in. COOP, Migros);

Obecnie współpraca z takimi podmiotami jest możliwa tylko wówczas, kiedy dany zakład lub przedsiębiorstwo dysponuje certyfikatem IFS, który potwierdza prawidłowe funkcjonowanie standardu IFS.

Należy jednak pamiętać, że system ten nie ma zastosowania przy następujących formach działalności:

 • w imporcie (biura, przedstawicielstwa);
 • gdy przedsiębiorstwa zajmują się wyłącznie transportem, przechowywaniem i dystrybucją (zastosowanie ma standard IFS Logistic).

Powstaniu systemu IFS towarzyszyła dokładna analiza aktualnie obowiązujących norm ISO, obowiązujących standardów (np. NSAI, SQF czy BRC), czy też innych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo produkcji – np. wyłaniające się problemy zdrowotne. Tak opracowany standard łączy więc w sobie wiele niezwykle praktycznych elementów wspomagających efektywność zarządzania jakością. Wśród najistotniejszych elementów wymienić należy m.in.:

 • oparte na podejściu procesowym zarządzanie jakością;
 • zasady systemu HACCP;
 • pełną mobilizację kadry kierowniczej do podjęcia odpowiedzialności oraz zaangażowania się w sprawy standardu IFS;
 • skupienie uwagi na wymaganiach oraz potrzebach klientów (analogicznie jak w przypadku normy ISO 9000);
 • określenie wymagań związanych z personelem (np. badania lekarskie, odbyte szkolenia etc.), wyposażeniem oraz zapleczem socjalnym, jak również obowiązującymi procesami produkcyjnymi.

Oprócz tego system wymaga także:

 • audytów wewnętrznych;
 • kontroli ilości produkowanych wyrobów;
 • wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń, które pozwolą zredukować ryzyko fizycznych i chemicznych kontaminacji produktu;
 • procedur pozwalających wykryć drobinki metali oraz innych ciał obcych w produkcie.

Omawiany przez nas standard dookreśla czynności oraz procedury postępowania z produktem niezgodnym z obowiązującymi normami, jak również wskazuje na działania korygujące.

Wszystkie, kluczowe elementy zostały przygotowane dla globalnego wzorca. Obowiązujące kryteria bezpieczeństwa żywności zostały doprecyzowane m.in. przez europejskich handlowców i detalistów. Normy te są jednak stale sprawdzane i oceniane na podstawie regularnych audytów. Audyt zewnętrzny i certyfikat systemu są traktowane przez sieci handlowe jako własną weryfikację dostawcy.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu systemu IFS Food zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.

IFS Logistic

Wdrażanie międzynarodowego standardu dla działań logistycznych (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu IFS Logistic);

Czytaj więcej: IFS Logistic

BRC Food

Wdrażanie globalnego standardu bezpieczeństwa żywności (Global Standard for Food Safety) wymaganego przez m.in. brytyjskie sieci handlowe (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące i pozwalające uzyskać certyfikat BRC).

Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności
Global Standard for Food Safety to standard Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium – BRC FOOD). Skierowany jest do producentów żywności zainteresowanych współpracą z sieciami handlowymi traktującymi certyfikat BRC jako własną weryfikację dostawców.

Kto wymaga wdrożenia standardu bezpieczeństwa żywności?
Głównie brytyjskie sieci handlowe m.in.: Tesco, Sainsbury’s, Somerfield, Marks and Spencer, ASDA, Waitrose, Morrisons.

System BRC nie ma zastosowania przy następujących formach działalności:

 • producenci artykułów typu non-food, (np. kosmetyki) dostarczający swoje produkty do sieci handlowych (zastosowanie ma BRC Consumer Products);
 • gdy przedsiębiorstwa zajmują się produkcją opakowań, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością (zastosowanie ma standard BRC IOP).


Standardy British Retail Consortium wymagają wdrożenia systemu HACCP opartego na zasadach określonych w Codex Alimentarius oraz ustanowienia systemu zarządzania jakością uwzględniającego m.in.:

 1. strukturę organizacyjną zakładu;
 2. odpowiedzialność i funkcje osób mających wpływ na bezpieczeństwo, zgodność i jakość wyrobów;
 3. zaangażowanie kierownictwa.


British Retail Consortium, podobnie jak normy serii ISO 9000, skupia uwagę na potrzebach i oczekiwaniach klienta, wymaga regularnych przeglądów i audytów wewnętrznych w obszarach mających krytyczny wpływ na bezpieczeństwo. Nakłada obowiązek nadzorowania zakupów, akceptacji monitorowania dostawców, opracowania procedur wykazujących zgodność systemu z wytycznymi standardu oraz nadzorowania dokumentacji. Wymaga ponadto sporządzenia specyfikacji surowców i wyrobów gotowych, opracowania systemu identyfikowalności (od źródła surowców po wyrób gotowy) czy zarządzania reklamacjami. Niezbędne jest także stałe szkolenie BRC, które pozwoli w prawidłowy sposób wprowadzić wszystkie zmiany oraz bieżące regulacje.

Poza systemem zarządzania jakością i systemem HACCP, BRC precyzuje wymagania dotyczące:

 • środowiska zakładu zarówno zewnętrznego (lokalizacja i otoczenie), jak i wewnętrznego (zasady postępowania, wyposażenie, stan powierzchni typu ściany, sufity, okna itp.);
 • pomieszczeń;
 • postępowania z odpadami;
 • kontroli szkodników;
 • transportu;
 • wyrobu, uwzględniając jego projektowanie i rozwój;
 • kontroli alergenów, metali, opakowania;
 • prowadzenia analiz krytycznych dla bezpieczeństwa wyrobu;
 • zwalniania wyrobu oraz identyfikację wyrobów niezgodnych.


Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu standardu BRC Food zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.

TFMS

Wdrażanie Standardu Produkcji Żywności Tesco w skrócie TFMS (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe przygotowanie zakładu do wymagań stawianych przez standard) wymaganego przez brytyjską sieć handlową TESCO od wszystkich dostawców artykułów spożywczych;

Czytaj więcej: TFMS

BRC IOP

Wdrażanie standardu dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych do branży spożywczej, farmaceutycznej oraz kosmetycznej (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu BRC IOP);

Czytaj więcej: BRC IOP

FSC CoC

Wdrażanie systemu FSC CoC , czyli systemu Kontroli Pochodzenia Produktu (ang. chain of custody (CoC)) dla firm z branży drzewnej (kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu FSC CoC);

Czytaj więcej: FSC CoC

BRC Consumer Products

Wdrażanie globalnego standardu dla producentów artykułów typu non-food (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu BRC Consumer Products);

Czytaj więcej: BRC Consumer Products

GMP plus

W ramach oferowanych przez nas zmian w zakresie zarządzania, produkcji oraz efektywności wprowadzania produktów do obrotu proponujemy m.in. system GMP+. Certyfikat GMP PLUS jest bowiem dokumentem, który znacząco wpływa na wizerunek firmy. Potwierdza także wysoką jakość realizowanych na wszystkich etapach produkcji standardów, co jest pozytywnie odbierane przez szerokie grono odbiorców. Tak szkolenia GMP (przygotowujące do wdrożenia nowych standardów), jak i sam system jest produktem dedykowanym przede wszystkim producentom pasz i dodatków paszowych. Jednak z korzyści, które niesie ze sobą program GMP PLUS mogą także skorzystać firmy transportowe i handlowcy działający na rynku (oferujemy wszelkie szkolenia, audyty, jak i kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu).

GOOD MANUFACTURING PRACTICE PLUS (GMP+)
GMP (certyfikat i cykl szkoleń wdrażających) to standard kierowany do producentów pasz dla zwierząt oraz ich składników, jak również do przedsiębiorstw transportowych i handlowców działających na tym rynku, a współpracujących z holenderskim i niemieckim przemysłem paszowym. Standard ten jest również kierowany do przedsiębiorstw, które są świadome bycia częścią łańcucha żywieniowego i chcą działać zgodnie z koncepcją zapobiegania ryzyku zdrowotnemu (przenoszenia chorób drogą pokarmową).

System ten obejmuje m.in. standardy:

 • B1 - Produkcja, handel i usługi w sektorze pasz;
 • B2(2010) - Produkcja składników pasz;
 • B3 - Handel i przechowywanie materiałów paszowych;
 • B4 - Transport (drogowy i spedycja pasz dla zwierząt);
 • B4.2 - Fracht morski i śródlądowy;
 • B4.3 - Zasady GMP dla wodnego transportu śródlądowego;
 • B6 - Uprawa surowców do produkcji materiałów paszowych;
 • B8 - Produkcja i sprzedaż karmy dla zwierząt domowych;
 • B10 - Badania laboratoryjne.

Dzięki temu, że rodzina standardów Good Manufacturing Practice obejmuje wprowadzenie nowych procedur w tak różnych obszarach działalności – służyć może ona różnym podmiotom. Naszym zadaniem jest wspierać Państwa w przygotowywaniu przedsiębiorstwa do niezbędnych zmian w zakresie polityki rozwoju i działalności, jak i czuwać nad prawidłowością ich wdrożenia.


Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu standardu GMP Plus zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.

 

 

 

GlobalGAP

Wdrażanie systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla produkcji pierwotnej (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu GlobalGAP);

Czytaj więcej: GlobalGAP

HACCP, GMP/GHP

Wdrażanie systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP oraz jego podstaw w postaci dobrej praktyki produkcyjnej GMP i higienicznej GHP (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu HACCP).

System HACCP - Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
Skrót HACCP pochodzi od angielskiej nazwy Hazard Analysis Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli).

System HACCP został utworzony w celu zapewnienia jakości zdrowotnej produktów spożywczych i gwarancji produkcji żywności takiej, której spożycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia konsumenta. Jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej i Polski. Jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji oraz przetwarzania żywności (GMP GHP). Jest to system prewencyjny służący minimalizowaniu ryzyka zagrożeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

Codex Alimentarius przedstawia system HACCP jako taki, który identyfikuje, ocenia i kontroluje (opanowuje) zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności. Zapewniamy także audyt HACCP.

Zatem najistotniejsze elementy tego rozwiązania to:

 • identyfikacja mogących pojawić się zagrożeń;
 • ocena ich istotności;
 • oszacowanie ryzyka (prawdopodobieństwa) ich wystąpienia;
 • określenie metod ich ograniczenia.

Wdrożenie tego systemu musi być poprzedzone wdrożeniem zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP - Good Hygiene Practice) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP - Good Manufacturing Practice).

Aby swobodnie poruszać się po prawodawstwie i problematyce HACCP należy zdefiniować podstawowe pojęcia, które charakteryzują branżę spożywczą i stanowią klucz do wprowadzenia zmian w każdym zakładzie. Kolejnym etapem jest poznanie zasad omawianych standardów.

Zasada 1: Analiza zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych
W pierwszej kolejności należy powołać zespół specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za dalsze działania podejmowane w ramach wdrażania oraz monitorowania wszelkich, wprowadzanych zmian. Kolejnym krokiem jest przygotowanie blokowego schematu procesu technologicznego. Po jego sporządzeniu dokonuje się weryfikacji (audytu) wszystkich, potencjalnych zagrożeń biologicznych (pasożytów, wirusów czy tez bakterii), chemicznych (związki chemiczne, pestycydy, metale ciężkie, naturalne toksyny lub pozostałości środków myjących) i fizycznych (metal, szkło czy też elementy opakowań), które mogą się pojawić na poszczególnych etapach produkcji lub przygotowywania produktu do wprowadzenia na rynek. Kolejnym działaniem jest oszacowanie istotności tychże zagrożeń oraz dokładne opisanie środków kontrolnych, które pomogą w opanowaniu zagrożeń.

Zasada 2: Określenie krytycznych punktów kontroli (CCP)
Powołany uprzednio zespół powinien wskazać tzw. krytyczne punkty kontrolne (CCP), czyli takie miejsca i etapy, które do zachowanie maksymalnych standardów bezpieczeństwa żywności wymagają szczegółowej kontroli zagrożeń. Dlatego też do identyfikacji CCP bardzo często wykorzystuje się metodę drzewka decyzyjnego. Pomaga ona również w przeprowadzeniu szczegółowego audytu.

Zasada 3: Ustalenie wartości krytycznych
Każdy krytyczny punkt kontrolny powinien mieć precyzyjnie ustalone i wskazane granice krytyczne. Jest to jednoznaczne ze wskazaniem wartości środków kontrolnych, których pod żadnym pozorem nie można przekroczyć. W przeciwnym razie działanie takie byłoby jednoznaczne z utratą bezpieczeństwa gotowego wyrobu.

Zasada 4: Stworzenie systemu monitorowania
Każdy krytyczny punkt kontrolny musi mieć ustalone kryteria odczytywania i zapisywania środków kontrolnych. Powinny być także wskazane osoby odpowiedzialne za audyt (HACCP) oraz precyzyjnie określoną częstotliwość odczytywania wartości CCP.

Zasada 5: Określenie działań korygujących
Kolejnym krokiem jest przygotowanie pełnej procedury działań korygujących, które – w przypadku przekroczenia granic krytycznych – zostaną natychmiast podjęte. Niezbędnym jest również wskazanie osoby odpowiedzialnej za takie działania. Wspomniane procedury powinny w szczególny sposób uwzględniać sposób przywrócenia kontroli zagrożeń w CCP oraz sposób postępowania z produktem gotowym w sytuacjach, gdy granice krytyczne zostały przekroczone.

Zasada 6: Ustalenie procedur weryfikacyjnych
Koniecznym jest również przygotowanie sposobów audytowania prawidłowego funkcjonowania systemu. Procedury takie mogą opierać się na uzyskanych wynikach badań mikrobiologicznych produktów gotowych lub też danych i wniosków pozyskanych z reklamacji. Jedną z proponowanych przez nas metod jest audyt HACCP.

Zasada 7: Prowadzenie dokumentacji
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji to podstawa – stanowi ona dowód zgodności wszystkich etapów produkcji i przygotowywania produktu z określonymi normami i standardami. Należy więc przygotować i wdrożyć procedury pozwalające w sprawny i bezproblemowy sposób prowadzić wspomnianą dokumentacje. Niezbędne jest także jej archiwizowanie, przechowywanie oraz nadzorowanie.

SKUTECZNIE WDROŻONE ZASADY HACCP NIOSĄ ZA SOBĄ BARDZO WIELE KORZYŚCI

 • spełnienie wymogów prawnych
 • lepszą pozycję na rynku
 • zapobieganie występowaniu zagrożeń w całym łańcuchu żywnościowym
 • zapewnienie bezpieczeństwa produktu końcowego
 • stworzenie możliwości dokładnego ustalenia zakresu kontroli w zakładzie poprzez wskazanie potencjalnych zagrożeń
 • redukcja nadzoru przez władze sanitarne i stopniowe zmniejszenie częstotliwości sprawdzania produktu końcowego
 • ustalenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników nadzorujących krytyczne punkty kontrolne
 • sprawniejsza organizacja pracy oraz zmniejszenie ogólnych kosztów produkcji
 • kompatybilność z wymogami norm ISO 9000.

Skuteczność wdrożenia zasad weryfikuje audyt HACCP.

GMP/GHP
Eliminacja wszelkich zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych oraz fizycznych pozwoli zatroszczyć się o najwyższą jakość oraz całkowite bezpieczeństwo żywności – tak na etapie jej produkcji, jak i w trakcie obrotu. Podstawą takiego działania są standardy GMP GHP, czyli Dobra Praktyka Produkcyjna oraz Dobra Praktyka Higieniczna.

Według obowiązujących przepisów wyżej wspomniane standardy określają zasady postępowania z żywnością tak w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach.

Ustawa z dn. 11 maja 2001 roku podaje szczegółowo, iż:

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA (GHP) to kompleksowe starania, które przedsiębiorca musi podjąć, aby stworzyć odpowiednie warunki na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością – w ten sposób jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo żywności.

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA (GMP) określa natomiast szereg standardów i norm, które muszą być spełnione, aby samą produkcje żywności uznać za właściwą oraz zapewniającą bardzo wysoką jakość zdrowotną (w szczególności wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów gotowych).

Tak Dobrą Praktykę Produkcyjną, jak i Dobrą Praktykę Higieniczną można uznać za zbiór starannie opracowanych zasad postepowania, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów. Ich przestrzeganie gwarantuje wyprodukowanie wyrobów w pełni zgodnych z określonymi wymogami jakościowymi. Stosując standardy GMP w produkcji żywności można wyróżnić takie elementy składowe, jak np. dobrą praktykę:

 • hodowlaną lub/i uprawową
 • zaopatrzeniową oraz magazynową
 • laboratoryjną, techniczną i technologiczną
 • budowlaną
 • higieniczną
 • spedycyjną
 • marketingową
 • cateringową
 • szkoleniową
 • obrotu towarowego.

Zauważyć należy, że GHP jest częścią składową GMP. Często stosuje się zapis GMP/GHP, aby tym samym podkreślić nierozerwalność i wzajemną zależność oby tych standardów.

Zadania GMP:

 • prawidłowe przyjęcie materiałów oraz surowców;
 • magazynowanie oraz postępowanie z surowcami zgodnie z obowiązującymi standardami;
 • właściwie przeprowadzane procesy obróbki wstępnej oraz zasadniczej;
 • bezpieczny dla wyrobów transport wewnętrznych;
 • przechowywanie w odpowiednich warunkach produktów gotowych do obrotu;
 • odpowiednio realizowany transport zewnętrzny oraz dystrybucja.

Tak techniki, jak i metody pracy oraz zalecenia dotyczące higieny powinny zostać starannie opisane – zgodnie z obowiązującymi procedurami. Kryteria związane z Dobrą Praktyką Higieniczną często są określane jako Program Stanowiący Warunki Wstępne. Wspomniane kryteria obejmują:

 • lokalizację, otoczenie i infrastrukturę zakładu,
 • obiekty zakładu i ich układ funkcjonalny,
 • maszyny i urządzenia,
 • procesy mycia i dezynfekcji,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • kontrolę odpadów,
 • zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrolę w tym zakresie,
 • szkolenie personelu,
 • higienę personelu,
 • prowadzenie dokumentacji i zapisów GHP.

Wyżej wymienione obszary określają także podstawę działań, które powinny być realizowane w każdym zakładzie produkcyjnym. Dotyczy to również zakładów przetwórstwa oraz podmiotów specjalizujących się w obrocie żywnością.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu systemu HACCP zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.