Iso 22000

Oferowane przez nas wsparcie w zakresie systemów ISO 22000 oraz FSSC 22000 obejmuje kompleksowe wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Są to czynności związane z projektowaniem, przeprowadzaniem audytów, wdrażaniem oraz szkoleniem kadry. Wszystkie te działania mają na celu pomóc Państwu w uzyskaniu certyfikatu FSSC 22000 i ISO 22000.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
ISO 22000 należy traktować jako bardzo skuteczne narzędzie, dzięki któremu można znacznie usprawnić wszystkie działania w zakresie zarządzania, komunikacji w łańcuchu dostaw, operacyjnych programów wstępnych oraz planach HACCP. Warto również podkreślić, że norma ISO 22000:2005 pozwala połączyć różne standardy oraz wytyczne określające zasady zachowania bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw.

Standardy określone ISO 22000 przeznaczone są do zastosowania przez:

 • producentów żywności,
 • producentów pasz,
 • producentów opakowań, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością,
 • firmy realizujące usługi żywieniowe i cateringowe,
 • sprzedawców hurtowych oraz detalicznych,
 • przedsiębiorców z sektora transportowego i dystrybucyjnego,
 • dostawców wyposażenia oraz dostawców (a także producentów) środków do mycia i higieny.

Powyższe punkty wyraźnie wskazują na fakt, iż proponowany przez nas standard (ISO 22000) dedykowany jest wszystkim podmiotom, które pośrednio lub bezpośrednio uczestniczą w łańcuchu żywnościowym.

Jedną z największych zalet wspomnianej normy jest to, iż stanowi ona swoistą kombinację kluczowych elementów zarządzania oraz elementów systemu bezpieczeństwa żywności (uczestniczących we wszystkich etapach realizowanego łańcucha żywnościowego). ISO 22000 łączy więc w sobie m.in.:

 • wymagania znajdujące się w Codex Alimentarius (dotyczące bezpieczeństwa żywności),
 • wymagania związane z Dobra Praktyką,
 • standardy określone normami krajowymi oraz międzynarodowymi (m.in. IFS i BRC).

Dodatkowe wymagania, z którymi wiąże się system ISO 22000, to:

 • komunikacja w łańcuchu dostaw,
 • zarządzanie i monitorowanie operacyjnych programów wstępnych,
 • walidacja i weryfikacja środków nadzoru zagrożeń.

KOMUNIKACJA

Komunikacja jest jednym z najtrudniejszych, ale i najważniejszych elementów całego systemu. Dotyczy ona zarówno działań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jej organizacja powinna więc wprowadzić takie standardy i procedury, które pozwolą zachować pełną skuteczność i płynność komunikacyjną. Należy bowiem pamiętać, że komunikacja (wewnętrzna i zewnętrzna) jest elementem współodpowiedzialnym za skuteczne funkcjonowanie całego systemu. Dlatego też należy dołożyć wszelkich działań, aby była ona sprawna na wszystkich poziomach.

OPERACYJNE PROGRAMY WSTĘPNE

W celu zapewnienia higienicznego środowiska w łańcuchu żywnościowym (adekwatnego do wymagań danej produkcji) oraz dostarczenia konsumentom w pełni bezpiecznych produktów końcowych, należy skupić się na prawidłowym wdrożeniu operacyjnych programów wstępnych, określających podstawowe warunki oraz konkretne działania. Szczegółowy program zawsze uzależniony jest od typu organizacji oraz części łańcucha żywnościowego. Może on bowiem skupiać się na:

 • Dobrej Praktyce Wytwórczej (GMP),
 • Dobrej Praktyce Higienicznej (GHP).

Wprowadzając założenia ISO 22000 oraz FSSC 22000 należy dokonać szczegółowej diagnozy wszystkich, możliwych zagrożeń, które towarzyszą procesowi produkcji oraz przygotowywania wyrobów do obrotu. Konieczne jest również ustalenie i określenie akceptowalnego poziomu zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Wybrane środki nadzoru zagrożeń muszą być podzielone – należy oddzielić programy wstępne od systemu HACCP. W ten sposób możliwe będzie ustalenie zasad kontrolowania i zarządzania programami wstępnymi.

WERYFIKACJA, WALIDACJA I DOSKONALENIE SYSTEMU

Dzięki wdrożeniu właściwej normy możliwe jest dokonanie oceny systemu. Realizuje się to dzięki zaplanowanej walidacji oraz cyklicznej weryfikacji (zaplanowane audyty). W ten sposób możliwe jest aktualizowanie środków nadzoru oraz dokonywanie wszelkich, koniecznych zmian. W zestawieniu z innymi normami standardy określone normą ISO 22000 okazują się być bardziej precyzyjne. Z tego też względu wymagają bieżącego monitorowania oraz okresowej analizy pozwalającej na udoskonalenie systemu.

WYMAGANE OPISANE W NORMIE ISO 22000 UŁATWIĄ DANEMU PRZEDSIĘBIORSTWU:

 • wszystkie czynności związane z doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem produktów, a w tym: planowanie, projektowanie, wdrażanie procedur, ich realizowanie, utrzymywanie oraz uaktualnianie;
 • ocenić aktualne wymagania odbiorców jego produktów oraz wykazać zgodność wyrobów z tymi wymaganiami;
 • wykazać całkowitą zgodność produktów oraz realizowanej przez przedsiębiorstwo polityki produkcyjnej z prawem żywnościowym, pakietem higienicznym UE, postanowieniami polityki bezpieczeństwa żywności;
 • poddanie się certyfikacji, nad która czuwa podmiot zewnętrzny.

 

PRZYKŁADOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA ISO 22000:

 • zadbanie o całkowitą zgodność z międzynarodowymi standardami określającymi politykę zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw;
 • stabilna i dobrze ugruntowana pozycja na rynku;
 • usprawniona organizacja oraz komunikacja (wewnętrzna i zewnętrzna);
 • znaczne podniesienie poziomu satysfakcji klienta (poprzez systematyczne i efektywne nadzorowanie zagrożeń).

 

ZAPRASZAMY TAKŻE NA SZKOLENIA OTWARTE Z ZAKRESU SYSTEMU ISO.

Przykładowe tematy organizowanych przez nas szkoleń:

 • Wymagania normy PN-EN ISO 22000:2005,
 • Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005,
 • Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu systemu ISO 22000 zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.