IFS Food

Wdrażanie międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności (International Food Standard) wymaganego przez m.in. niemieckie, włoskie czy francuskie sieci handlowe (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie, które pozwala uzyskać certyfikat IFS );

Międzynarodowy Standard Żywności
Standard IFS, czyli International Food Standard, został opracowany przez detalistów niemieckich (zrzeszonych wokół HDE, czyli Haupterband des Deutchen Einzelhandels E.V. Germany - Niemieckiej Federacji Sprzedawców Detalicznych) oraz detalistów francuskich należących do FCD (Federation des Enterprises du Commerce et de la Distribution - Francuskiej Federacji Sprzedawców Detalicznych i Hurtowych).

Należy zaznaczyć, że standard IFS (certyfikat, procedury wdrożenia, zmiany związane z nowymi standardami oraz wsparcie doradców) to produkt dedykowany przede wszystkim producentom żywności (wyjątkiem jest produkcja pierwotna) oraz firmom specjalizującym się w pakowaniu artykułów spożywczych. Wspomniana norma skierowana jest do wszystkich tych podmiotów, które pragną wprowadzić swoje produkty na rynki UE oraz chcą podjąć stałą współpracę z niemieckimi, szwajcarskimi, włoskimi lub francuskimi sieciami handlowymi.

Dla kogo wdrożenie i certyfikat IFS okaże się koniecznością?

 • dla niemieckich sieci handlowych (m.in. Metro AG, REWE, Edeka, Aldi, Tengelmann, AVA, Globus, Markant, Lidl, Kaufland, Spar);
 • dla francuskich sieci handlowych (m.in. Carrefour, System U, Monoprix, Auchan, Geant);
 • dla szwajcarskich sieci handlowych (m.in. COOP, Migros);

Obecnie współpraca z takimi podmiotami jest możliwa tylko wówczas, kiedy dany zakład lub przedsiębiorstwo dysponuje certyfikatem IFS, który potwierdza prawidłowe funkcjonowanie standardu IFS.

Należy jednak pamiętać, że system ten nie ma zastosowania przy następujących formach działalności:

 • w imporcie (biura, przedstawicielstwa);
 • gdy przedsiębiorstwa zajmują się wyłącznie transportem, przechowywaniem i dystrybucją (zastosowanie ma standard IFS Logistic).

Powstaniu systemu IFS towarzyszyła dokładna analiza aktualnie obowiązujących norm ISO, obowiązujących standardów (np. NSAI, SQF czy BRC), czy też innych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo produkcji – np. wyłaniające się problemy zdrowotne. Tak opracowany standard łączy więc w sobie wiele niezwykle praktycznych elementów wspomagających efektywność zarządzania jakością. Wśród najistotniejszych elementów wymienić należy m.in.:

 • oparte na podejściu procesowym zarządzanie jakością;
 • zasady systemu HACCP;
 • pełną mobilizację kadry kierowniczej do podjęcia odpowiedzialności oraz zaangażowania się w sprawy standardu IFS;
 • skupienie uwagi na wymaganiach oraz potrzebach klientów (analogicznie jak w przypadku normy ISO 9000);
 • określenie wymagań związanych z personelem (np. badania lekarskie, odbyte szkolenia etc.), wyposażeniem oraz zapleczem socjalnym, jak również obowiązującymi procesami produkcyjnymi.

Oprócz tego system wymaga także:

 • audytów wewnętrznych;
 • kontroli ilości produkowanych wyrobów;
 • wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń, które pozwolą zredukować ryzyko fizycznych i chemicznych kontaminacji produktu;
 • procedur pozwalających wykryć drobinki metali oraz innych ciał obcych w produkcie.

Omawiany przez nas standard dookreśla czynności oraz procedury postępowania z produktem niezgodnym z obowiązującymi normami, jak również wskazuje na działania korygujące.

Wszystkie, kluczowe elementy zostały przygotowane dla globalnego wzorca. Obowiązujące kryteria bezpieczeństwa żywności zostały doprecyzowane m.in. przez europejskich handlowców i detalistów. Normy te są jednak stale sprawdzane i oceniane na podstawie regularnych audytów. Audyt zewnętrzny i certyfikat systemu są traktowane przez sieci handlowe jako własną weryfikację dostawcy.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu systemu IFS Food zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.